P.P.H. „FERPOL” Ireneusz Ferdyn

Półmaski filtrujące Max Power

Firma powstała w roku 1992 jako kontynuacja wcześniejszej działalności gospodarczej, której początek nastąpił w 1982 roku. Przez te lata zajmowaliśmy się różnymi gałęziami gospodarki zbierając cenne doświadczenie. Mając świadomość, że tylko zadowolenie klienta prowadzi do sukcesu firmy, dokładamy wszelkich starań, aby świadczone usługi i wykonywane produkty były na najwyższym poziomie.

Nasze półmaski filtrujące Max Power FFP3 NRD wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami badań przeprowadzonych przez jednostkę badawczą: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16. Przebadane półmaski wykazały znakomitą skuteczność na poziomie około 99,9% przy wyjątkowo niskim oporze wdychanego powietrza, na poziomie około 102 Pa (przy natężeniu przepływu 1,6 dm3/s) – norma dopuszcza do 300Pa. Natomiast pomiary zatykania pyłem dolomitowym wykazały opór wdychanego powietrza na rewelacyjnym poziomie około 108 Pa, a dopuszczalne dla tej klasy półmaski jest do 500 Pa.

Podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej:
w środowisku pracy są zawarte w dyrektywie 89/656/EWG (Dyrektywa 89/656/EWG, 2002), przeniesionej do prawa polskiego na mocy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 91, poz. 811)

Półmaski filtrujące dzielimy na trzy klasy, ze względu na skuteczność filtracji, oporów przepływu powietrza i ich całkowitego przecieku wewnętrznego , czyli stopnia przylegania półmaski do twarzy użytkownika, oznaczając odpowiednio symbolem: FFP1, FFP2 i FFP3 (klasa oznaczona cyfrą 3 jest klasą najwyższą, a oznaczona cyfrą 1 najniższą). Maski te wykorzystujemy w przypadku  występowania pyłu, dymu, mgły.

Pyłjest to zawiesina ziaren substancji stałych w powietrzu, powstałych przez mechaniczne rozdrobnienie
Dymjest to zawiesina cząstek stałych, powstających przez kondensację
Mgłajest to zawiesinę kropelek cieczy w powietrzu, powstająca na skutek procesów dezintegracyjnych

KLASA FILTRACJIMAKSYMALNE STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃMINIMALNA SKUTECZNOŚĆ FILTRACJIRODZAJ AEROZOLU
FFP14×NDS80%PYŁ, DYM, MGŁA
FFP210×NDS94%PYŁ, DYM, MGŁA
FFP320×NDS99%PYŁ, DYM, MGŁA
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie

Używając półmaski do ochrony przed wirusami lub bakteriami należy po każdym użyciu zdezynfekować ją poprzez spryskanie strony wewnętrznej płynem dezynfekującym na bazie alkoholu etylowego i odczekać do odparowania.

Ważne:
Wszystkie półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami, bez względu na kolor, wygląd, materiał filtrujący, filtr bądź jego brak, należy uznać za środki ochrony indywidualnej, a więc producent ma obowiązek poddać je procedurze oceny zgodności i oznakować znakiem CE.

Na opakowaniu półmaski filtrującej i na samym wyrobie muszą znaleźć się następujące informacje:
– oznaczenie producenta (nazwa lub znak handlowy)
– typ maski, numer normy, którą producent zastosował w procedurze oceny zgodności (EN 149:2001+A1:2009)
– symbole określające jej klasyfikację np. FFP3 NRD
– znak CE i numer jednostki nadzorującej
– data produkcji

Nie czekaj – skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu