Dlaczego warto używać półmaski do celów bezpieczeństwa w domu?

Półmaska filtrująca to forma osobistego zabezpieczenia się podczas wykonywania prac w domu, która może pomóc w stworzeniu bezpiecznego środowiska zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Składa się z części twarzowej zbudowanej w warstwy zewnętrzne i wewnętrznej oraz z kilku warstw filtrów, z zacisku nosowego oraz z dwóch elastycznych taśm.

Różne rodzaje półmasek filtrujących, która z nich jest dla Ciebie odpowiednia

Maska na całą twarz zakrywa oczy, nos i usta, a półmaska pozostawia oczy nie zakryte. Maska pełnotwarzowa jest zwykle używana, gdy w powietrzu są opary chemikali gazu i może być używana w szpitalach przez personel medyczny stykający się bezpośrednio z chorobami zakaźnymi. Ten rodzaj respiratora jest również dobry podczas praz w lakierniach, ponieważ zapobiega przedostawaniu…

Jak wybrać najlepszą półmaskę filtrującą do swoich potrzeb?

W internecie można natrafić na różne recenzje półmasek czy masek pełno twarzowych. Oceny półmasek są uzależnione od poziomu filtracji, oporów powietrza i przecieków wewnętrznych, czyli szczelności. Istotna rolę w doborze półmaski odgrywają parametry. Największą skuteczność filtracji posiadają półmaski oznaczone symbolem FFP3, następnie FFP2, a najmniejszą FFP1. Podczas doboru należy również kierować się oporami powietrza, głównie…

Najlepsze półmaski filtrujące na rynku

Maska to rodzaj półmaski filtrującej, która zakrywa nos i usta, ale pozostawia oczy odsłonięte. Przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza takich jak aerozole cząstek stałych czyli pył, dym i aerozolami cząstek ciekłych tj. mgły. Półmaski mogą być wykonane z włóknin i tkanin, albo z gumy lub silikonu. Te drugie wyposażone…