Najlepsze półmaski filtrujące na rynku

Maska to rodzaj półmaski filtrującej, która zakrywa nos i usta, ale pozostawia oczy odsłonięte. Przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem zanieczyszczeń powietrza takich jak aerozole cząstek stałych czyli pył, dym i aerozolami cząstek ciekłych tj. mgły. Półmaski mogą być wykonane z włóknin i tkanin, albo z gumy lub silikonu. Te drugie wyposażone w odpowiednie filtry mogą chronić również przed gazami.

Alternatywą dla półmasek są maski na twarz, które zakrywają całą twarz. Najczęściej stosuje się w warunkach zanieczyszczenia oparami chemikalii i gazu.

Wszystkie półmaski bez względu na wzór służą do ochrony dróg układu oddechowego.

Podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej:
w środowisku pracy są zawarte w dyrektywie 89/656/EWG (Dyrektywa 89/656/EWG, 2002), przeniesionej do prawa polskiego na mocy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 91, poz. 811)

Similar Posts